Produkt: Logo


The Sound Communication and Behaviour group Syddansk Universitet undersøger, hvordan hørelse, lyd og ekkolokation forholder sig til adfærden blandt flagermus og havpattedyr blandt andre dyr.

Opgaven var at designe et logo, der afspejler det arbejde, de udfører som forskerer af dyrenes stemmer, navigation og kommunikationsevner.

Stationary with green and blue frog logo