Produkt: Logo


The Sound Communication and Behaviour groupSyddansk Universitet undersøger, hvordan hørelse, lyd og ekkolokation forholder sig til adfærden blandt flagermus og havpattedyr blandt andre dyr.

Opgaven var at designe et logo, der afspejler det arbejde, de udfører som forskerer af dyrenes stemmer, navigation og kommunikationsevner.

Graphic design of a gren and blue logo with a frog and soundwaves
Graphic design of a gren and blue logo with a frog
Stationary with green and blue frog logo